Jaamicu Tirmidi

Jaamicu Tirmidi

# Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso
0 Muqaddimah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
1 Kitaabu Dahaarah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
2 Abwaab As-Salaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
3 Abwaab az-Zakaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
4 Abwaab As-Siyaam Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
5 Abwaabul Xaj Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
6 Abwaabul Janaa`iz Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
7 Abwaabu Nikaax Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
8 Abwaabu Radaac Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
9 Abwaab Addalaaq Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
10 Abwaab Axkaam Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
11 Abwaab Addiyaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
12 Abwaab Alxuduud Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
13 Abwaab Asayd Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
14 Abwaab Aladaaxii Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
15 Abwaab alaymaan wannuduur Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
16 Abwaab Assiyar Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
17 Abwaab Fadaail Al Jihaad Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
18 Abwaab Al Jihaad Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
19 Abwaab Allibaas Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
20 Abwaab Aladcimah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
21 Abwaab Alashribah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
22 Abwaab Albirri Wassilah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
23 Abwaab Addibbi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
24 Abwaab Alfaraaid Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
25 Abwaab Alwasaayaa & Abwaab Alwalaa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
26 Abwaab Alqadar Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
27 Abwaab Alfitan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
28 Abwaab Arruyaa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
29 Abwaab Ashahaadaat - awal azzuhdi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
30 Abwaab Azuhdi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
31 Abwaab sifatil jannah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
32 Abwaab sifati jahannam Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
33 Abwaabul iimaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
34 Abwaabul Cilmi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
35 Abwaab al istidaan wal aadaab Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
36 Aabwaabul amthaal Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
37 Abwaabu fadaail alquraan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
38 Aabwaabul qiraat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
39 Abwaab attafsiir Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
40 Abwaab addacawaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
41 Abwaab almanaaqib Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso
42 Kitab alcilal Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) Dhegeyso