Tafsiirka Quraanka

Tafsiirka Quraanka

# Magaca Suuradda Magaca Sheekha Casharo Dhegeyso
1 Tafsiir Surah Al-Fatihah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
2 Tafsiir Surah Al-Baqara Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 32 Cashar Dhegeyso
3 Tafsiir Surah Aala-Cimraan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 17 Cashar Dhegeyso
4 Tafsiir Surah Al-Ma'idah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 12 Cashar Dhegeyso
5 Tafsiir Surah Al-Ancaam Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 10 Cashar Dhegeyso
6 Tafsiir Surah Al-Acraaf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 13 Cashar Dhegeyso
7 Tafsiir Surah Al-Anfaal Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
8 Tafsiir Surah Al-towbah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 11 Cashar Dhegeyso
9 Tafsiir Surah Yuunus Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 7 Cashar Dhegeyso
10 Tafsiir Surah Huud Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
11 Tafsiir Surah Yuusuf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 7 Cashar Dhegeyso
12 Tafsiir Surah arracdi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
13 Tafsiir Surah Ibraahim Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
14 Tafsiir Surah Al-xijri Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
15 Tafsiir Surah Annaxli Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 7 Cashar Dhegeyso
16 Tafsiir Surah Al-Israa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
17 Tafsiir Surah Al-kahf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
18 Tafsiir Surah Maryam Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
19 Tafsiir Surah Daaha Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
20 Tafsiir Surah Al-Anbiyaa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 5 Cashar Dhegeyso
21 Tafsiir Surah Alxaj Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 5 Cashar Dhegeyso
22 Tafsiir Surah Al-muminuun Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
23 Tafsiir Surah Anuur Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 7 Cashar Dhegeyso
24 Tafsiir Surah Al-furqaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
25 Tafsiir Surah Ashucaraa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
26 Tafsiir Surah Annamli Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
27 Tafsiir Surah Al-qasas Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 5 Cashar Dhegeyso
28 Tafsiir Surah Al-cankabuut Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
29 Tafsiir Surah Arruum Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
30 Tafsiir Surah Alluqmaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
31 Tafsiir Surah Asajdah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
32 Tafsiir Surah Al-axzaab Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 8 Cashar Dhegeyso
33 Tafsiir Surah Sabah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
34 Tafsiir Surah Faadir Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
35 Tafsiir Surah Yaasiin Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
36 Tafsiir Surah Saafaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
37 Tafsiir Suratu Saad Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
38 Tafsiir Suratu Zumar Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
39 Tafsiir Suratu Ghaafir Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
40 Tafsiir Suratu Fusilat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso
41 Tafsiir Suratu Asshuuraa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
42 Tafsiir Suratu Zukhruf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
43 Tafsiir Suratu Dukhaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
44 Tafsiir Suratu Jaathiyah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
45 Tafsiir Suratu Axqaaf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
46 Tafsiir Suratu Muxammad Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
47 Tafsiir Suratu Fatxi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
48 Tafsiir Suratu Xujuraat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
49 Tafsiir Suratu Qaaf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
50 Tafsiir Surah Addaariyaat Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
51 Tafsiir Surah Adduur Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
52 Tafsiir Surah Annajmi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso
53 Tafsiir Surah Al-qamar Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
54 Tafsiir Surah Arraxmaan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
55 Tafsiir Surah Al-waaqicah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 2 Cashar Dhegeyso