Tafsiir Surah Al-Baqara

# Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download
1 Tafsiir Surah Al-Baqara (1-7) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
2 Tafsiir Surah Al-Baqara (8-16) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
3 Tafsiir Surah Al-Baqara (17-24) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
4 Tafsiir Surah Al-Baqara (25-30) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
5 Tafsiir Surah Al-Baqara (31-53) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
6 Tafsiir Surah Al-Baqara (54-66) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
7 Tafsiir Surah Al-Baqara (67-77) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
8 Tafsiir Surah Al-Baqara (78-88) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
9 Tafsiir Surah Al-Baqara (89-98) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
10 Tafsiir Surah Al-Baqara (99-103) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
11 Tafsiir Surah Al-Baqara (104-113) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
12 Tafsiir Surah Al-Baqara (114-123) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
13 Tafsiir Surah Al-Baqara (124-128) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
14 Tafsiir Surah Al-Baqara (129-141) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
15 Tafsiir Surah Al-Baqara(142-152) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
16 Tafsiir Surah Al-Baqara (153-167) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
17 Tafsiir Surah Al-Baqara (168-176) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
18 Tafsiir Surah Al-Baqara (177-182) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
19 Tafsiir Surah Al-Baqara (183-187) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
20 Tafsiir Surah Al-Baqara (188-195) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
21 Tafsiir Surah Al-Baqara (196-198) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
22 Tafsiir Surah Al-Baqara (199-213) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
23 Tafsiir Surah Al-Baqara (214-220) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
24 Tafsiir Surah Al-Baqara (221-227) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
25 Tafsiir Surah Al-Baqara (228-230) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
26 Tafsiir Surah Al-Baqara (231-232) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
27 Tafsiir Surah Al-Baqara (233-237) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
28 Tafsiir Surah Al-Baqara (238-247) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
29 Tafsiir Surah Al-Baqara (248-254) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
30 Tafsiir Surah Al-Baqara (255-259) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
31 Tafsiir Surah Al-Baqara (260-266) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
32 Tafsiir Surah Al-Baqara (267-274) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
33 Tafsiir Surah Al-Baqara (275-281) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
34 Tafsiir Surah Al-Baqara (282) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download
35 Tafsiir Surah Al-Baqara (283-286) Sh. Nuur Cali Jaamac Dhegeyso Pause Download