TAFSIIRKA QURAANKA HADA SOCDA 1441 H

TAFSIIRKA QURAANKA HADA SOCDA 1441 H

# Magaca Suuradda Magaca Sheekha Casharo Dhegeyso
0 Muqadimah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
1 Tafsiir Surah Al-Fatihah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 1 Cashar Dhegeyso
2 Tafsiir Surah Al-Baqara Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 42 Cashar Dhegeyso
3 Tafsiir Surah Aala-Cimraan Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 19 Cashar Dhegeyso
4 Tafsiir Surah Annisaa Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 26 Cashar Dhegeyso
5 Tafsiir Surah Al-Ma'idah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 16 Cashar Dhegeyso
6 Tafsiir Surah Al-Ancaam Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 13 Cashar Dhegeyso
7 Tafsiir Surah Al acraaf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 17 Cashar Dhegeyso
8 Tafsiir Surah Al anfaal Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 8 Cashar Dhegeyso
9 Tafsiir Surah Atowbah Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 13 Cashar Dhegeyso
10 Tafsiir Suratu Yuunus Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
11 Tafsiir Suratu Huud Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
12 Tafsiir Suratu Yuusuf Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 6 Cashar Dhegeyso
13 Tafsiir Surah Arracdi Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
14 Tafsiir Suratu Ibraahiim Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 4 Cashar Dhegeyso
15 Tafsiir Suratu Xijri Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) 3 Cashar Dhegeyso